Bland pågående projekt kan nämnas:

8skal_web.jpg

-Öka dialogen och engagera fastighetsägarna, restaurangerna i högre utsträckning. Miljö och välskötta fastigheter är viktigt. Vi vill också öppna upp en dialog med alla inblandade för att få rätt verksamhet i rätt lokal. Det råder brist på näringslokaler och då är det viktigt att nyetableringar passar in och hjälper till med levande verksamhet i centrum så att helheten blir så attraktiv som möjligt. Här ingår att hitta branscher som saknas och kompletterar befintlig handel i rätt läge.

 

-Centrumgruppen är en samarbetsgrupp där kommunala tjänstemän träffar representanter från Näringslivet, Fastighetsägarna och Ikea.

Tillsammans för vi fram frågor som bidrar till ett attraktivt centrum. 

Handelsplats Älmhult arbetar för en uppryckning av serveringen på torget samt att den öppna marknadsytan ska integreras med Esplanaden i öster och ska göras flexibel för aktiviteter och marknadsdagar.

 

-Parkeringsfrågor.

Det har gått några år sedan Esplanaden byggdes om och det ska göras en revision om hur gatan används och vad som går att förbättra. Vi anser att det finns ytor lämpliga för parkering, där det kan tillkomma fler P-platser. Speciellt vid de kallare årstiderna, där möbler, bänkar mm inte används att sitta på. 
Vi följer Älmhults utveckling och vad som kan göras bättre är en ständig process. T.ex. tomma ytor som "Ingvarstomten" kan användas till parkering när inte annan verksamhet är aktuell.

 

-Översyn av skyltning. Dels skyltar vid infarter så att bilister hittar rätt till både parkeringar och näringar, men även informationstavlor om Älmhults utbud vid t.ex. Stationen, Snålskjutsen, Strategiska platser runt om på orten. Gärna i kombination med digitala tavlor som informerar om vad som är på gång just nu, i Älmhult.

-Vi är med i en arbetsgrupp för att se över Älmhultsmarknadsdagar och hur man kan göra för att få mer blomstrande marknadsdagar.

 

 -Vi samarbetar med Älmhults kommun för att få till tillgängligt centrum.

Ladda ned här:  Riktlinjer för tillgänglighet i Älmhults centrum

 

-Dessutom driver vi säkerhetscertifiering av butiker, kontanthanteringsfrågor med banker lokalt mm.

Handelsplats Älmhults organisation och nätverk:

Vafflor_och_motorer.jpgHandelsplats Älmhult är ett samarbete mellan butiker i Svensk Handel Älmhult, Fastighetsägarna, Älmhults Kommun, Växande Älmhult, Företagarna, restauranger m.fl.

Som medlemföretag får du möjlighet att ta del i allt som rör handeln som sker i Älmhult och kan var med och påverka beslut så att utvecklingen går i rätt riktning.

 

 

 


- Vi har en styrelse med representanter från Handeln, Fastighetsägarna, Älmhults kommun, Växande Älmhult & Företagarna. Styrelsen har möte 10 gånger om året och organiserar verksamheten.

 

-Handelsplats Älmhult är remissinstans och handelns språkrör i Älmhult.

 

-Vi finns med i olika samarbetsgrupper som har fokus på centrums utveckling med ombyggnader, stadsplanering, översyn av informationsskyltar vid infarter, skyltning, fasader, belysning i centrum, samverkan mm.

 

-Vi i representerar handeln och bevakar våra intressen när besöksnäringen gör projekt och utvecklas för Älmhult.

 

-Vi har frukost/marknadsgruppsmöten ca 10ggr per år, där alla medlemsbutiker är välkomna. Där drar vi upp kampanjer, aktiviteter och vädrar ämnen som berör oss.

 

-I medlemsavgiften ingår även medlemskap i Svensk Handel Öst - Älmhult. Det är din lokala förening för Svensk Handel. Genom medlemskap ger vi möjlighet för alla medlemmar att vara med på utbildningar, projekt mm

 

-Genom vår verksamhetsledare Magnus Thuvesson, har du möjlighet att få råd och guidning i det lokala nätverket. Via informationsmall får du som medlem fortlöpande information som rör handeln i Älmhult.

Medlemsförmåner:

 -Möjligheten att vara med i de gemensamma HPÄ presentkorten, vilket efter kontokort och kontanter är den vanligaste "valutan" i Älmhult.

 

-Älmhultsappen, Alla medlemmar listas med GPS-funktion, info-ruta med öppettider, presentation mm.

-Medlem kommer med i företagsregister på hemsida, Kartguiden, Informationstavlorna vid infarter, Samlingsannonser mm

 

-Som medlem ges du möjlighet att vara med i våra gemensamma kampanjer och aktiviteter. Vi förhandlar fram specialpriser på annonser, gör specialbilagor mm med de lokala tidningarna och ger dig nya möjligheter att marknadsföra dig.

 

-Fri tillträde till våra utbildningar, seminarium och föreläsningar för ägare och anställda. Vissa utbildningar kan vara avgiftsbelagda men då har du alltid rabatt som medlem jämfört med övriga.

OK